Das Team der Eventflotte

Geschäftsführung

Nane Hartmann

Geschäftsführerin
+49 (0) 2642 99 44 132
info@eventflotte.de

Event

Business Development

Lisa Blumenthal

Assistenz der Geschäftsleitung
+49 (0) 2642 99 44 130
info@eventflotte.de

Katharina Meschkat

Markenbotschafterin
+49 (0) 2642 99 44 122
info@eventflotte.de

Christoph Nowak

Office Management
+49 (0) 2642 99 44 1118
info@eventflotte.de

Jelena Ognjenovic

People Management
+49 (0) 2642 99 44 123
info@eventflotte.de

Karoline Retterath

Personalmanagement
+49 (0) 2642 99 44 188
info@eventflotte.de

Tobias Davidson

Leitung IT & Systementwicklung
+49 (0) 2642 99 44 139
info@eventflotte.de

Andreas Harsche

IT & Systementwicklung
+49 (0) 2642 9944 1052
info@eventflotte.de

Frank Steffanus

Leitung Back Office
+49 (0) 2642 99 44 1076
info@eventflotte.de

Emina Ibrahimovic

Teamleitung Einkauf und Produkt
+49 (0) 2642 99 44 138
info@eventflotte.de

Grafik

Logistik & Produktion

Jasmin Wagner

Teamleitung Produktionsmanagement
+49 (0) 2642 99 44 0
info@eventflotte.de

Stefanie Schnitzler

Projektmanagement Produktion
+49 (0) 2642 99 44 0
info@eventflotte.de

Anna-Lea Freiholz

Projektmanagement Vorproduktion
+49 (0) 2642 99 44 0
info@eventflotte.de

Edmond Lorja

Warenannahme & Retourenbearbeitung
+49 (0) 2642 99 44 0
info@eventflotte.de

Massimiliano Squillace

Versand- und Pickmanagement
+49 (0) 2642 99 44 0
info@eventflotte.de

Norbert Calenborn

Printmanagement
+49 (0) 2642 99 44 0
info@eventflotte.de
Scroll to Top